Voorwoord

Voor u ligt de zesde uitgave van het MFA magazine.

Als relatief nieuwe wethouder – sinds mei jl. – mag ik me buigen over dit mooie project. Samen met onze partners welzijnsinstelling Bint, gemeenschapsvoorziening De Huif en de Bibliotheek. Vanaf maart 2019 delen we samen het gebouw. Persoonlijk ben ik erg blij dat het nu zover is en dat de eerste resultaten van de bouw zichtbaar zijn.

Uiteraard zijn we er daarmee nog niet. Het bestuur wordt binnenkort gevormd. De exacte roostering van de verenigingen wordt nog besproken en de interieurmogelijkheden nog bekeken. En eigenlijk is het gebouw een middel om te bereiken dat we elkaar meer gaan ontmoeten en van daaruit nieuwe verbindingen gaan leggen. Dit vraagt ook om aanpassing. Waar nu de ruimte van ‘jezelf’ is, deel je die straks. En dat zal best even wennen zijn.

Ik kijk ernaar uit dat ik straks andere mensen ontmoet, wanneer ik in het werkcafé overleg heb of gezellig mijn lunch nuttig (wel lekker hoor dat ik straks ook eens een broodje kan halen in plaats van elke dag de gesmeerde boterhammen mee te nemen :-) ).


Tot die tijd wens ik alle partijen heel veel succes met de voorbereidingen!


Lianne van der Aa

voorzitter stuurgroep MFA