Lopen we op schema?


Op 1 oktober jl. is de verbouwing van het gemeentehuis tot multifunctionele accommodatie gestart! De verbouwing vindt plaats in vier fasen. Volgens planning is de verbouwing in maart 2019 klaar. Vanaf dat moment delen de partners; welzijnsinstelling Bint, gemeenschapsvoorziening De Huif, de Bibliotheek en gemeente Sint-Michielsgestel samen het gebouw.

Deuren blijven open voor bezoek

Tijdens alle fasen van de verbouwing blijft het gemeentehuis geopend voor publiek. Het kan wel zijn dat het net iets anders gaat dan nu, maar we proberen overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Fase 1:


De eerste fase, de verbouwing van de eerste verdieping links is afgerond. Onder andere de burgemeester, de wethouders, de griffie en de secretaris zijn naar hun nieuwe werkplek verhuisd. Tevens zijn de funderingspalen voor de aanbouw, de nieuwe achteringang en de muziekruimte, gestort en is de fundering uitgegraven.

Fase 2:


De tweede fase is de verbouwing van de ruimtes op de eerste etage rechts. Straks komen hier de vier muziek/ overlegruimtes en de vier cursusruimtes.

Fase 3:


Begin 2019 start de derde fase; de verbouwing van de begane grond rechts naar het werkcafé en vergader- en werkkamers en opslagruimten.

Fase 4:


In de vierde en laatste fase komen de publiekshal, de raadszaal en de kantoren (waar straks Welzijnsinstelling Bint en de gemeente komen te zitten) aan de beurt. Zoals het er nu naar uitziet is de verbouwing in de loop van maart 2018 gereed en worden dan de maatwerkonderdelen geplaatst en kan er verhuisd worden.

Afbeelding: plattegrond opgedeeld in de vier fasen van de bouw

De (ver)bouw wordt gedaan door:

Bouwkundig aannemer is Cornelissen uit het Brabantse Zeeland, installatiebedrijven zijn Omega-IT uit Schijndel en Veolia uit Sint-Michielsgestel.