De Huif

In gesprek met verenigingen

Afgelopen weken zijn er bijeenkomsten geweest voor gebruikersgroepen van de Huif.

Daar zijn de inrichtingsplannen gepresenteerd, hierop kon gereageerd worden.Na deze presentaties is er gestart met de individuele gesprekken met de gebruikersgroepen.


Hierbij wordt gesproken over de ruimtes en tijdstippen waarop deze gebruikt moeten en/of kunnen worden en wat de opbergmogelijkheden zijn.


De intentie is om gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken om`zo te komen tot een optimale indeling.


Het bestuur

De zoektocht naar een nieuw bestuur voor de stichting Meander is bijna op zijn einde. Op de vacaturetekst zijn diverse reacties gekomen; fijn dat het zo leeft in de gemeente.

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met een aantal kandidaat bestuursleden. We hopen op korte termijn het nieuwe bestuur te kunnen benoemen en hier voor te stellen.