Toelichting op de begroting

Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel ingestemd met de aanvullende maatregelen voor de Meander. De krantenkop was stevig en via social media volgden verbaasde en soms boze reacties. Begrijpelijk, want 1,7 miljoen is een heleboel geld. Om meer inzicht te geven in waarvoor het bedoeld is en hoe de bedragen zijn opgedeeld, lichten we dit graag toe.


Veranderende markt — vertraging proces en stijgende bouwkosten

De marktpositie van aannemers is sterk verbeterd sinds 2016 met als gevolg dat het vinden van een juiste partij lastig bleek te zijn. Ook stegen de prijzen van materiaal en lonen (495.000 euro). Het project heeft hierdoor een vertraging opgelopen. Wat gevolgen heeft voor de directievoering (40.000 euro).


Gebruikersmogelijkheden optimaliseren

Om een kwaliteitsslag te maken in het gebouw, wordt er een bedrag 110.000 euro vrijgemaakt om nieuwe oplossingen voor het interieur te ontwikkelen zoals een multifunctioneel meubel. Hierdoor komt er meer flexibiliteit in het gebouw wat bijdraagt aan het gebruik ervan. Daarnaast worden de voorzieningen voor licht, geluid en audiovisuele middelen verbeterd â 250.000 euro.


Omgeving aanpassen en verduurzamen

Een aantal ontwikkelingen die samenhangen met het project, maar wel buiten de begroting van dit project vallen zijn de parkeergelegenheid en de buitenruimte van de MFA en de verdere verduurzaming van het gebouw. Hiervoor zijn extra middelen vrijgemaakt. Voor het aanpassen van de buitenruimte en parkeermogelijkheden 250.000 euro. En voor verduurzamen van het gehele gebouw, dus de MFA en het gemeentehuis â 500.000 euro.


De extra kosten leiden niet tot lastenverhoging van inwoners, maar worden gedekt uit al voorziene posten.


Uiteindelijk is het doel om met deze aanvulleningen van de Meander een ontmoetingsplek te maken waar jong en oud zich thuis voelt en de middelen aanwezig zijn om elkaar nu en in de toekomst te blijven ontmoeten en plezier te maken.