Fine-tunen interieur met gebruikers

Na de raadsvergadering op 13 december 2018 waarin het projectkrediet/budget voor de multifunctionele accommodatie is vastgesteld (zie meer hierover op pagina 3) zijn er overleggen geweest met de grote zaal gebruikers. In deze gesprekken is op basis van de budgetten die beschikbaar gesteld waren bekeken hoe het plan voor het interieur verder verfijnd kan worden. Zodat deze zoveel mogelijk aan ieders wens voldoet.

Tijdens deze overleggen is er gesproken over onder andere het multifunctionele meubel, licht en geluid en de akoestiek. Hieruit zijn een aantal opties naar voren gekomen, zoals:


  • Een directe doorgang vanuit de centrale hal naar de muziekruimte (nieuwbouw), waardoor de muziekruimte als coulissen kan dienen bij voorstellingen en optredens.
  • Daarnaast is er gekeken naar de multifunctionaliteit en indelingsmogelijkheden. De keuze is gemaakt om het eerdere ontwerp voor het meubel, wat mede dienst doet als podium, iets te verkleinen. En ervoor te kiezen om bij grotere voorstellingen een podium flexibel op te bouwen.
  • Ook is er gekozen voor een vast geraamte (trussen) waarop licht en geluid gemonteerd kan worden.
  • En zijn de eisen voor licht en geluid samen doorgenomen en afgestemd om zo te komen tot een optimale uitvraag.


Kortom in samenwerking met de grote gebruikers zijn er mooie stappen vooruit gezet.

Hoe was de indeling (ook al weer)?

Begane grond


De begane grond van het gemeentehuis wordt verbouwd tot een multifunctionele ruimte. De bibliotheek is hier straks te vinden, net als de balies van de gemeente (MGD) en BINT. De huidige raadzaal wordt een multifunctionele ruimte, waar naast raadsvergaderingen en – informatieavonden ook (dag)activiteiten kunnen plaatsvinden als bridge, presentaties, filmvoorstellingen et cetera. Ook zijn er vergaderruimtes beschikbaar en kan iedereen een lekker kopje koffie komen drinken in het eet/werkcafé. De hal is flexibel in te richten. Bijvoorbeeld overdag als bibliotheek en 's avonds voor een toneelvoorstelling.

Eerste verdieping

Ook een deel van de eerste verdieping van het gemeentehuis, rechts van de ingang, wordt verbouwd tot MFA. In dit gedeelte komen vier cursusruimtes en vier muziek/overlegruimtes, deels in flexibele opstellingen.

Kom tijdens de open bouw op zaterdag
23 februari bekijken hoe het eruit komt te zien!