Wat is er al af?

Net voor de kerst is de eerste etage van de Meander opgeleverd. Op deze etage vinden straks muzieklessen en cursussen plaats en kan er vergaderd worden. Tot aan de oplevering worden deze ruimtes gebruikt door de medewerkers van de gemeente. Hieronder zie je hoe deze ruimtes er nu uitzien.

Hoe verloopt de bouw?

De centrale hal, het werkcafé, het jeugdhonk en de muziekruimte worden momenteel ver/gebouwd. Een pittige klus waarbij het nodige winterweer en enkele obstakels getrotseerd moeten worden. Tevens worden er extra kwaliteitsslagen gemaakt.


Obstakels in de bouw

Tijdens elke verbouwing kom je verrassingen tegen, ook in deze bouw. Zo bleek de bestaande ondervloer vergruisd te zijn waardoor het direct aanbrengen van de nieuwe vloer niet mogelijk is. En bij het uitgraven van het grondwerk van de nieuwbouw bleken er kabels in de grond te liggen die niet op tekening stonden. Hierdoor ontstonden werkzaamheden die vooraf niet berekend waren. Gelukkig werkt het bouwteam extra hard door, waaronder enkele weekenden.


Kwaliteitsslag doorvoeren

Door de beschikbaarstelling van het extra projectkrediet/budget door de raad in december kunnen er nu enkele kwaliteitslagen gemaakt worden. Zo worden er extra toiletten ingepast en wordt er een entree vanuit de hal naar de foyer gemaakt. Verder is er samen met de grote gebruikers (zie pagina 2) onder andere gekeken naar het multifunctionele meubel. Hierop zijn wijzigingen aangebracht, waardoor deze optimaler gebruikt kan worden. Al deze zaken hebben tijd nodig om goed uitgewerkt te worden.


Onder andere door de bovenstaande genoemde obstakels in de bouw en het doorvoeren van de kwaliteitsslagen wordt opleverdatum verschoven van maart naar mei 2019.

Werkcafé

Centrale hal/ grote zaal

Jeugdhonk

Muziekzaal