Vleermuizen in de spouwmuur?

We moeten de komend jaren hard aan de slag om onze woningen te verduurzamen. Wat weinig mensen en bedrijven zich realiseren is dat deze verduurzaming grote negatieve gevolgen kan hebben voor diersoorten die in hun bestaan afhankelijk zijn van onze bebouwing. De Natuurgroep Gestel, de Gemeente Sint-Michielsgestel, het inwonersinitiatief van ‘Met elkaar voor Mekaar’ en het ecologisch adviesbureau ‘Regelink Ecologie & Landschap’ zijn daarom een project gestart waarin zij zich willen inzetten om deze diersoorten te beschermen en te behouden.

Met elkaar voor Mekaar

Aanleiding voor dit project waren zorgen die door inwoners van Sint-Michielsgestel werden geuit bij de Natuurgroep Gestel over de gevolgen van een collectieve na-isolatie actie op vleermuizen. Deze actie was georganiseerd door het inwonersinitiatief ‘Met elkaar voor Mekaar’, een enthousiaste en inspirerende groep vrijwilligers die probeert inwoners met elkaar te verbinden en initiatieven op te pakken die te groot zijn om alleen te doen, maar voor de samenleving als geheel belangrijk zijn. Zij waren zich niet bewust van dit probleem en pakten direct de handschoen op om er wat aan te doen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een toekenning van een grote subsidie van de provincie Noord-Brabant om de biodiversiteit rond gebouwen in Sint-Michielsgestel te stimuleren.

Maatregelen voor vleermuizen

Inmiddels is een nieuwe collectieve na-isolatie actie gestart door ‘Met elkaar voor Mekaar’. Het grote verschil met de voorgaande actie is dat nu een vleermuisexpert de woning komt inspecteren op de eventuele aanwezigheid van vleermuizen. Als blijkt dat er waarschijnlijk vleermuizen aanwezig zijn dan wordt er in overleg met de bewoners besproken of met speciale maatregelen slachtoffers onder vleermuizen kunnen worden voorkomen. Dit is heel belangrijk omdat vleermuizen zeer kwetsbare dieren zijn die zich heel langzaam voortplanten. En voor mensen is dat uiteindelijk ook erg belangrijk omdat vleermuizen voorkomen dat we veel last van krijgen van insectenplagen, denk aan muggen. Een vleermuis kan in één nacht namelijk wel duizenden insecten vangen.

Nestkasten voor vleermuizen en vogels

Door het na-isoleren van spouwmuren zullen vleermuizen hun verblijfplaats voorgoed verliezen. Om dit verlies te compenseren kunnen bewoners kosteloos een vleermuiskast laten inbouwen in de woning zodat vleermuizen nog steeds verblijfplaatsen kunnen vinden. Omdat er naast vleermuizen ook veel vogels afhankelijk zijn van onze gebouwen, kunnen mensen overigens ook kosteloos verschillende typen nestkasten laten aanbrengen. De meeste daarvan, zoals bijvoorbeeld de huismus en de gierzwaluw, gaan al jaren sterk achteruit en kunnen onze hulp hard gebruiken.

Iedereen die interesse heeft om een nestkast aan te brengen kan dat bij de Natuurgroep Gestel aanvragen, ook als je je woning niet laat na-isoleren. In overleg wordt dan bekeken of jouw woning een geschikte leefomgeving biedt voor één van de doelsoorten van het project. Meer informatie over deze gratis nestkasten kun je vinden op de site van de Natuurgroep Gestel: www.natuurgroepgestel.nl.


Het project wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. De Natuurgroep Gestel is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze natuur. Wil jij helpen nestkasten aan te brengen, te bouwen of ons helpen bij andere activiteiten dan kun je via de website van de Natuurgroep Gestel contact opnemen met de natuurwerkgroep.